Jahorina, 26/11/2016
RADIONICA

Jahorina, 26/11/2016
RADIONICA
Od 26-28. novembra 2016. je održana tematska radionica pod nazivom: "Jačanje aktivizma političarki nakon izbornog procesa i unutar političkih opcija u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH", u hotelu "Termag" na Jahorini. Na radionici su bile prisutne političarke iz svih političkih opcija u BiH koje su imale priliku da više slušaju o iskustvima političarki koje su dugo na političkoj sceni BiH te dokumentu pod nazivom: Programska platforma saradnje predstavnica organizacija civilnog društva i zastupnica/poslanica svih parlamenata BiH, na koju su učesnice imale svoje dodatke, komentare i sugestije. Učesnice su se takođe pridružile kampanji pod nazivom "16 Dana aktivizma" slikanjem sa porukama protiv rodno zasnovanog nasilja.
Od 26-28. novembra 2016. je održana tematska radionica pod nazivom: "Jačanje aktivizma političarki nakon izbornog procesa i unutar političkih opcija u Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distriktu BiH", u hotelu "Termag" na Jahorini. Na radionici su bile prisutne političarke iz svih političkih opcija u BiH koje su imale priliku da više slušaju o iskustvima političarki koje su dugo na političkoj sceni BiH te dokumentu pod nazivom: Programska platforma saradnje predstavnica organizacija civilnog društva i zastupnica/poslanica svih parlamenata BiH, na koju su učesnice imale svoje dodatke, komentare i sugestije. Učesnice su se takođe pridružile kampanji pod nazivom "16 Dana aktivizma" slikanjem sa porukama protiv rodno zasnovanog nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close