22/11/2013
Billboard i City Light

22/11/2013
Billboard i City Light
Billboard i City Light reklame u Banja Luci, Sarajevu i Brčko Disktriktu povodom 16 dana aktivizma i potpisivanja primjene Konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ratifikovane u julu 2013. godine.
Billboard i City Light reklame u Banja Luci, Sarajevu i Brčko Disktriktu povodom 16 dana aktivizma i potpisivanja primjene Konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici ratifikovane u julu 2013. godine.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close