Sarajevo 8/11/2016
RADNI SASTANAK

Sarajevo 8/11/2016
RADNI SASTANAK

U Sarajevu je 8. novembra 2016. godine održan radni sastanak predstavnica Fondacija Udružene Žene Banja Luka sa poslanicima/ama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji su članovi Komisije za ravnopravnost polova, predstavnicama Gender Centra Vlade Federacije BiH, predstavnica nevladinih organizacija Sarajevski Otvoreni Centar i udruženja Žene Ženama. Na sastanku se razgovaralo o dogovorenim prioritetima u okviru dokumenta pod nazivom: "Programska platforma prioriteta saradnje zastupnica / poslanica Parlamenta Federacije BiH i predstavnica/ka organizacija civilnog društva koje se zalažu za ljudska prava žena i ravnopravnost spolova za period 2016. - 2018. godina.


Utvrđena su tri nova prioriteta koja se tiču:

- Inicijative za donošenje Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji;
- Uvođenja alimentacinog fonda;
- Uvođenja rodno odgovornog jezika u Poslovnik Parlamenta FBiH.

U Sarajevu je 8. novembra 2016. godine održan radni sastanak predstavnica Fondacija Udružene Žene Banja Luka sa poslanicima/ama Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji su članovi Komisije za ravnopravnost polova, predstavnicama Gender Centra Vlade Federacije BiH, predstavnica nevladinih organizacija Sarajevski Otvoreni Centar i udruženja Žene Ženama. Na sastanku se razgovaralo o dogovorenim prioritetima u okviru dokumenta pod nazivom: "Programska platforma prioriteta saradnje zastupnica / poslanica Parlamenta Federacije BiH i predstavnica/ka organizacija civilnog društva koje se zalažu za ljudska prava žena i ravnopravnost spolova za period 2016. - 2018. godina.
Utvrđena su tri nova prioriteta koja se tiču:

- Inicijative za donošenje Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji;
- Uvođenja alimentacinog fonda;
- Uvođenja rodno odgovornog jezika u Poslovnik Parlamenta FBiH.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close