PDF    
10/2016
LOKALNA STUDIJA
PDF    
10/2016
LOKALNA STUDIJA

Lokalna studija “Zaštita žena i djece žrtava nasilja u porodici na lokalnom nivou – od zakona do stvarne implementacije” urađena je u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama koje su prikupile relevantne podatke od žena žrtava nasilja i od subjekata zaštite u svojim lokalnim zajednicama.

Podaci su predstavljeni u 4 (četiri) dijela. U prvom dijelu pod nazivom Zakonodavni okvir predstavljena su četiri odabrana člana Istanbulske konvencije i informacije o usklađenosti domaćeg zakonodavnog okvira sa navedenim članom Konvencije. U drugom dijelu su predstavljeni socioekonomski podaci o ispitanicama koje su učestvovale u istraživanju.


U trećem dijelu pod nazivom Implementacija predstavljene su informacije prikupljene od policije, od centara za socijalni rad te žena žrtava nasilja. U četvrtom dijelu su predstavljeni problemi u primjeni procedura i zakona sa kojima se susreću žene žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici na lokalnom nivou u BiH koje su identifikovale ženske nevladine organizacije.

Lokalna studija “Zaštita žena i djece žrtava nasilja u porodici na lokalnom nivou – od zakona do stvarne implementacije” urađena je u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama koje su prikupile relevantne podatke od žena žrtava nasilja i od subjekata zaštite u svojim lokalnim zajednicama.

Podaci su predstavljeni u 4 (četiri) dijela. U prvom dijelu pod nazivom Zakonodavni okvir predstavljena su četiri odabrana člana Istanbulske konvencije i informacije o usklađenosti domaćeg zakonodavnog okvira sa navedenim članom Konvencije. U drugom dijelu su predstavljeni socioekonomski podaci o ispitanicama koje su učestvovale u istraživanju.
U trećem dijelu pod nazivom Implementacija predstavljene su informacije prikupljene od policije, od centara za socijalni rad te žena žrtava nasilja. U četvrtom dijelu su predstavljeni problemi u primjeni procedura i zakona sa kojima se susreću žene žrtve rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici na lokalnom nivou u BiH koje su identifikovale ženske nevladine organizacije.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close