PDF    
Banja Luka 23/10/2016
ODGOVOR
PDF    
Banja Luka 23/10/2016
ODGOVOR

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je Fondaciji Udružene žene iz Banja Luke uputilo odgovor na Prijedlog za uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 25. Istanbulske Konvencije.

U odgovoru se navodi da je u narednom periodu predviđeno provođenje pravne i situacijske analize i analize izvodljivosti za ispunjavanje obaveza u vezi kriznih centara za žrtve seksualnog nasilje prema Istanbulskoj konvenciji.


Prikupljeni nalazi će omogućiti da se informisano, argumentovano i struktuirano pristupi rješavanju problema kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja u BiH.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine je Fondaciji Udružene žene iz Banja Luke uputilo odgovor na Prijedlog za uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini u skladu sa članom 25. Istanbulske Konvencije.

U odgovoru se navodi da je u narednom periodu predviđeno provođenje pravne i situacijske analize i analize izvodljivosti za ispunjavanje obaveza u vezi kriznih centara za žrtve seksualnog nasilje prema Istanbulskoj konvenciji.
Prikupljeni nalazi će omogućiti da se informisano, argumentovano i struktuirano pristupi rješavanju problema kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja u BiH.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close