PDF    
Sarajevo 15/09/2016
PRIJEDLOG
PDF    
Sarajevo 15/09/2016
PRIJEDLOG

Fondacija Udružene žene Banja Luka uputila je Prijedlog za uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja uključujući i silovanje u Bosni i Hercegovini, na način kako je propisano Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Prijedlog je saglasan sa Članom 25 – Podrška za žrtve seksulanog nasilja.


Prijedlog je upućen:

- Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH
- Ministarstvu sigurnosti BiH

Prilog: Prijedlog sa obrazloženjem. 
 

Fondacija Udružene žene Banja Luka uputila je Prijedlog za uspostavljanje kriznih centara za žrtve seksualnog nasilja uključujući i silovanje u Bosni i Hercegovini, na način kako je propisano Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Prijedlog je saglasan sa Članom 25 – Podrška za žrtve seksulanog nasilja.
Prijedlog je upućen:

- Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH
- Ministarstvu sigurnosti BiH

Prilog: Prijedlog sa obrazloženjem. 
 

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close