PDF    
5/12/2015
OSNOVNA STUDIJA
PDF    
5/12/2015
OSNOVNA STUDIJA

Osnovna studija sadrži analizu nivoa usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini (BiH) čije je usvajanje i sprovođenje u nadležnosti BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta sa Konvencijom Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Konvencija). Tokom izrade analize, vodilo se računa da ista, pored usklađenosti pravnih i političkih dokumenata u BiH sa Konvencijom, u što većoj mjeri obuhvati i prakse primjene zakona, podzakonskih akata i politika.


Analiza je preduzeta s ciljem da se ispita obim dosadašnje usklađenosti relevantnog normativno-pravnog i političkog okvira u Bosni i Hercegovini sa pravnim standardima sadržanim u Konvenciji, te da se utvrde oblasti (odnosno propisi i javne politike) u kojima je potrebno izvršiti dodatni institucionalni napor u pogledu zaštite žena od nasilja, a radi zadovoljenja evropskih standarda iz Konvencije.

Osnovna studija sadrži analizu nivoa usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u Bosni i Hercegovini (BiH) čije je usvajanje i sprovođenje u nadležnosti BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko Distrikta sa Konvencijom Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Konvencija). Tokom izrade analize, vodilo se računa da ista, pored usklađenosti pravnih i političkih dokumenata u BiH sa Konvencijom, u što većoj mjeri obuhvati i prakse primjene zakona, podzakonskih akata i politika.
Analiza je preduzeta s ciljem da se ispita obim dosadašnje usklađenosti relevantnog normativno-pravnog i političkog okvira u Bosni i Hercegovini sa pravnim standardima sadržanim u Konvenciji, te da se utvrde oblasti (odnosno propisi i javne politike) u kojima je potrebno izvršiti dodatni institucionalni napor u pogledu zaštite žena od nasilja, a radi zadovoljenja evropskih standarda iz Konvencije.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close