PDF    
Sarajevo, 26/01/2015
INICIJATIVA
PDF    
Sarajevo, 26/01/2015
INICIJATIVA

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, Jasminka Džumhur, Nives Jukić i Ljubinko Mitrović su 26.01.2016. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine razgovarali sa nevladinim organizacija o prioritetima i zajedničkom djelovanju na promociji i zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Nada Golubović, ispred Fondacije "Udružene žene" je predala prijedlog incijativa za Plan rada Ombudsmena za 2016. godinu.

Inicijative su:

- Proširiti unutrašnju strukturu Ombudsmena uvođenjem posebnog Odjela za ženska ljudska prava;

- Analizirati i ukazati na ključne prepreke za dosljedno ispunjavanje obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici i na ključne uzroke nefunkcionisanja vlasti kod donošenja odluka koje se tiču nasilja prema ženama;


- Fokusirati se na obaveze koje su za institucije BiH, entiteta i Brčko Distrikta propisane Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH; 

- Unaprijediti rad na promociji ženskih ljudskih prava kroz zajednička istraživanja, analize, monitoring i sačinjavanje specijalnih izvještaja (nasilje prema ženama – nasilje u porodici, žene žrtve rata, učešće žena na mjestima odlučivanja).

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine, Jasminka Džumhur, Nives Jukić i Ljubinko Mitrović su 26.01.2016. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine razgovarali sa nevladinim organizacija o prioritetima i zajedničkom djelovanju na promociji i zaštiti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Nada Golubović, ispred Fondacije "Udružene žene" je predala prijedlog incijativa za Plan rada Ombudsmena za 2016. godinu.

Inicijative su:

- Proširiti unutrašnju strukturu Ombudsmena uvođenjem posebnog Odjela za ženska ljudska prava;

- Analizirati i ukazati na ključne prepreke za dosljedno ispunjavanje obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela ratifikacijom Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici i na ključne uzroke nefunkcionisanja vlasti kod donošenja odluka koje se tiču nasilja prema ženama;
- Fokusirati se na obaveze koje su za institucije BiH, entiteta i Brčko Distrikta propisane Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH; 

- Unaprijediti rad na promociji ženskih ljudskih prava kroz zajednička istraživanja, analize, monitoring i sačinjavanje specijalnih izvještaja (nasilje prema ženama – nasilje u porodici, žene žrtve rata, učešće žena na mjestima odlučivanja).

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close