Sarajevo, 10/01/2015
TV EMISIJA

Sarajevo, 10/01/2015
TV EMISIJA

U TV emisiji "Ja biram gosta" direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH" Samra Filpović Hadžiabdić ugostila je Nadu Golubović ispred Fondacije "Udružene žene", Ismetu Dervoz, članicu Mreže parlamentarki Vijeća Evrope, Davorina Semenika, sektretara Komisije za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine BiH i Jasminu Mujezinović, predsjedavajuća mreže nevladinih organizacija Sigurna mreža.

 
Emisija je bila fokusirana na temu ravnopravnost spolova i nasilje prema ženama. Nada Golubović je govorila o projektu "Udruženim naporima - Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja", te o trenutnom položaju žena žrtava rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

U TV emisiji "Ja biram gosta" direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH" Samra Filpović Hadžiabdić ugostila je Nadu Golubović ispred Fondacije "Udružene žene", Ismetu Dervoz, članicu Mreže parlamentarki Vijeća Evrope, Davorina Semenika, sektretara Komisije za ravnopravnost spolova Parlamentarne skupštine BiH i Jasminu Mujezinović, predsjedavajuća mreže nevladinih organizacija Sigurna mreža.  
Emisija je bila fokusirana na temu ravnopravnost spolova i nasilje prema ženama. Nada Golubović je govorila o projektu "Udruženim naporima - Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja", te o trenutnom položaju žena žrtava rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close