Sarajevo, 5/1/2015
RADNI SASTANAK

Sarajevo, 5/1/2015
RADNI SASTANAK

5.1.2015. godine u Sarajevu održan radni sastanak sa Komisijom za ravnopravnost polova.

Tema sastanka je održavanje regionalne konferencije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

5.1.2015. godine u Sarajevu održan radni sastanak sa Komisijom za ravnopravnost polova.

Tema sastanka je održavanje regionalne konferencije u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close