Banja Luka, 26/11 - 27/11/2015
SEMINAR

Banja Luka, 26/11 - 27/11/2015
SEMINAR

U Banja Luci je organizovan dvodnevni seminar o bazi podataka koja govori o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira Bosne i Hercegovine sa sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.


Na seminaru su prisustvovale lokalne partnerice u projektu "Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја" i predstavnice i predstavnici vladinih i nevladinih institucija i organizacija koji se nalaze u lancu zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja. 

U Banja Luci je organizovan dvodnevni seminar o bazi podataka koja govori o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira Bosne i Hercegovine sa sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.
Na seminaru su prisustvovale lokalne partnerice u projektu "Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја" i predstavnice i predstavnici vladinih i nevladinih institucija i organizacija koji se nalaze u lancu zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja. 

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close