Brčko Distrikt, 30/10/2015
RADNI SASTANAK

Brčko Distrikt, 30/10/2015
RADNI SASTANAK

U organizacije Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka održan je  radni sastanak  u petak, 30. oktobra 2015. godine u Hotelu „Jelena“ u Brčko Distriktu sa predstavnicama i predstavnicima vladinih i nevladinih institucija i organizacija koji se bave pitanjima ženskih ljudskih prava.

Tokom sastanka, učesnice/ci, su između ostalog imali  priliku da se upoznaju sa Akcionim planom za poboljšanje položaja žena i unaprijeđenje rodne ravnopravnosti u Brčko Distriktu za period 2014.-2016., koji su 2014. godini usvojili Vlada i Skupština Brčko Distrikta.


Najznačajniji zaključci radnog sastanka su zajedničko zalaganje za usvajanje Zakona o zaštiti u nasilju u porodici u Brčko Distriktu i politika po pitanju ženskog zdravlja i obrazovanja mladih. 

U organizacije Fondacije „Udružene žene“ Banja Luka održan je  radni sastanak  u petak, 30. oktobra 2015. godine u Hotelu „Jelena“ u Brčko Distriktu sa predstavnicama i predstavnicima vladinih i nevladinih institucija i organizacija koji se bave pitanjima ženskih ljudskih prava.

Tokom sastanka, učesnice/ci, su između ostalog imali  priliku da se upoznaju sa Akcionim planom za poboljšanje položaja žena i unaprijeđenje rodne ravnopravnosti u Brčko Distriktu za period 2014.-2016., koji su 2014. godini usvojili Vlada i Skupština Brčko Distrikta.
Najznačajniji zaključci radnog sastanka su zajedničko zalaganje za usvajanje Zakona o zaštiti u nasilju u porodici u Brčko Distriktu i politika po pitanju ženskog zdravlja i obrazovanja mladih. 

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close