Sarajevo, 19/10/2015
REGIONALNA KONFERENCIJA

Sarajevo, 19/10/2015
REGIONALNA KONFERENCIJA

Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka  je od 19.10. do 21.10.2015. godine organizovala Reginalnu Konferenciju u Sarajevu.

Regionalne i lokalne partnerice u Projektu „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima“ prvi dan su prisustvovale Konferenciji „Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije“. Konferencija je organizovana u okviru aktivnosti povodom predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope od maja do novembra 2015. godine. Učesnici/ce konferencije su bili članovi/ce zemalja članica Vijeća Europe i predstavnici/ce domaćih i regionalnih institucija za ljudska prava i ravnopravnost spolova. Cilj Konferencije je bio pokretanje reflektivnog procesa novih sinergija na različitim nivoima vlasti, te otvaranje novih mogućnosti za razmjenu iskustava i ekspertsku bazu, kao i razvoj mreže između učesnika/ca, uključujući predstavnike/ce država potpisnica Konvencije, ali i država koje razmatraju potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje. U tri radna panela, koji su se odnosili na ulogu vladinih koordinirajućih tijela, ulogu parlamenata i civilnog društva, govorili su učesnici/ce mnogih inostranih i domaćih organizacija koji/e se zalažu za ljudska prava i ravnopravnost  spolova.


Predstavnici/e nevladinog sektora Bosne i Hercegovine nisu imali priliku da govore u zvaničnim panelima. Tanja Ignjatović (AŽC) Nada Golubović (Fondacija „Udružene žene“) i Gordana Vidović („Budućnost“ Modriča), su se uključile kroz diskusiju sa konkretnim pitanjima vezanim za Implementaciju Istanbulske konvencije i predstavile dosadašnje zalaganje i napore koje su učinjeni u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini i regionu. Narednog dana je u Hotelu „Sarajevo“ održan follow up navedene Konferencije, gdje se diskutovalo o zaključcima sa predhodnog dana. Na follw up Konferencije prisustvovale su sve regionalne i lokalne partnerice, predstavnice UN Women, Agencije za ravnopravnost polova BiH i Ombudsmana  BiH.

Na osnovu aktivne diskusije doneseni su sledeći zaključci: Neophodnost uvažavanja resursa domaćih nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici; Neophodnost zaštite intelektualne svojine nevladinih organizacija; Fokusiranje na stvarnu primjenu Istanbulske konvencije, te akcije prema institucijama vlasti u tom pravcu.

Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka  je od 19.10. do 21.10.2015. godine organizovala Reginalnu Konferenciju u Sarajevu.

Regionalne i lokalne partnerice u Projektu „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima“ prvi dan su prisustvovale Konferenciji „Monitoring i implementacija Istanbulske konvencije – nove sinergije“. Konferencija je organizovana u okviru aktivnosti povodom predsjedavanja Bosne i Hercegovine Vijećem Evrope od maja do novembra 2015. godine. Učesnici/ce konferencije su bili članovi/ce zemalja članica Vijeća Europe i predstavnici/ce domaćih i regionalnih institucija za ljudska prava i ravnopravnost spolova. Cilj Konferencije je bio pokretanje reflektivnog procesa novih sinergija na različitim nivoima vlasti, te otvaranje novih mogućnosti za razmjenu iskustava i ekspertsku bazu, kao i razvoj mreže između učesnika/ca, uključujući predstavnike/ce država potpisnica Konvencije, ali i država koje razmatraju potpisivanje, ratifikaciju ili pristupanje. U tri radna panela, koji su se odnosili na ulogu vladinih koordinirajućih tijela, ulogu parlamenata i civilnog društva, govorili su učesnici/ce mnogih inostranih i domaćih organizacija koji/e se zalažu za ljudska prava i ravnopravnost  spolova.
Predstavnici/e nevladinog sektora Bosne i Hercegovine nisu imali priliku da govore u zvaničnim panelima. Tanja Ignjatović (AŽC) Nada Golubović (Fondacija „Udružene žene“) i Gordana Vidović („Budućnost“ Modriča), su se uključile kroz diskusiju sa konkretnim pitanjima vezanim za Implementaciju Istanbulske konvencije i predstavile dosadašnje zalaganje i napore koje su učinjeni u borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini i regionu. Narednog dana je u Hotelu „Sarajevo“ održan follow up navedene Konferencije, gdje se diskutovalo o zaključcima sa predhodnog dana. Na follw up Konferencije prisustvovale su sve regionalne i lokalne partnerice, predstavnice UN Women, Agencije za ravnopravnost polova BiH i Ombudsmana  BiH.

Na osnovu aktivne diskusije doneseni su sledeći zaključci: Neophodnost uvažavanja resursa domaćih nevladinih organizacija koje se bave nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici; Neophodnost zaštite intelektualne svojine nevladinih organizacija; Fokusiranje na stvarnu primjenu Istanbulske konvencije, te akcije prema institucijama vlasti u tom pravcu.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close