PDF     PDF    
14/7/2015
INICIJATIVA
PDF     PDF    
14/7/2015
INICIJATIVA

Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka  je  u saradnji sa partnerskim organizacijama iz BiH: „Žena BiH“ Mostar, „Prava za sve“  Sarajevo,  „Lara“ Bijeljina, „Medica“ Zenica i „Budućnost“ Modriča, svim nivoima vlasti Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta uputila incijativu za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Instanbulska konvencija).

Obzirom da je zakonodavna vlast u BiH drugačije koncipirana u odnosu na države u regionu, upućena je incijativa  sa tri  različita zalagačka dokumenta koji sadrže prijedloge za usklađivanje izabranih pravnih propisa u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu  sa Konvencijom a koji su rezultat analize usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u BiH sa Konvencijom.

Incijativa je upućena sledećim institucijama u Federaciji BiH: Ministarstvu pravde, Ministarstvu rada i socijalne zaštite, Gender Centru Federacije BiH, te Zakonodavno-pravnoj komisiji, Komisiji za zaštitu ljudskih prava i sloboda, i Komisiji za jednakopravnost polova iz Parlamenta Federacije BiH. Kada je riječ o Republici Srpskoj incijativa je upućena na sledeće adrese : Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Gender Centar Vlade RS, Kabinet predsjedavajućeg Vijeća naroda RS i Savjetu za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednice. Inicijativa  za Brčko Distrikt upućena je Kabinetu gradonačelnika, Odjelu za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove i Komisiji za ravnopravnost spolova.

Fondacija “Udružene žene“ Banja Luka  je  u saradnji sa partnerskim organizacijama iz BiH: „Žena BiH“ Mostar, „Prava za sve“  Sarajevo,  „Lara“ Bijeljina, „Medica“ Zenica i „Budućnost“ Modriča, svim nivoima vlasti Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta uputila incijativu za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Instanbulska konvencija).

Obzirom da je zakonodavna vlast u BiH drugačije koncipirana u odnosu na države u regionu, upućena je incijativa  sa tri  različita zalagačka dokumenta koji sadrže prijedloge za usklađivanje izabranih pravnih propisa u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu  sa Konvencijom a koji su rezultat analize usklađenosti zakonodavstva i javnih politika u BiH sa Konvencijom.
Incijativa je upućena sledećim institucijama u Federaciji BiH: Ministarstvu pravde, Ministarstvu rada i socijalne zaštite, Gender Centru Federacije BiH, te Zakonodavno-pravnoj komisiji, Komisiji za zaštitu ljudskih prava i sloboda, i Komisiji za jednakopravnost polova iz Parlamenta Federacije BiH. Kada je riječ o Republici Srpskoj incijativa je upućena na sledeće adrese : Ministarstvo pravde, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Gender Centar Vlade RS, Kabinet predsjedavajućeg Vijeća naroda RS i Savjetu za suzbijanje nasilja u porodici i porodičnoj zajednice. Inicijativa  za Brčko Distrikt upućena je Kabinetu gradonačelnika, Odjelu za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove i Komisiji za ravnopravnost spolova.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close