Beograd, 23-24/06/2015
REGIONALNI SASTANAK

Beograd, 23-24/06/2015
REGIONALNI SASTANAK
Predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka prisustvovala je regionalnom sastanku pod nazivom  „EU advocacy meeting“, koji je održan u  23. i 24. juna 2015. u Beogradu. Ovaj sastanak je organizovan od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna – kancelarija u Beogradu. Ova organizacija unazad dvije decenije podržava rad organizacija civilnog društva, koje se bave ženskim pravima u regionu. Na sastanku prisustvovale su predstavnice organizacija iz Albanije, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.
Tema sastanka je bila uloga civilnog društva u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, te strategije, politike i alati za zagovaranje kada je riječ o ženskim pravima. Predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka, Gorica Ivić,  kroz prezentaciju je predstavila rad ove Fondacije koji se odnosi na aktivnosti na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i Briselskom nivou kada je u pitanju zagovaranje prema Evropskoj Uniji, a vezano za specifična pitanja rodno zasnovanog nasilja, ženskih ljudskih prava, političkog učešća žena i prava djevojaka.
Predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka prisustvovala je regionalnom sastanku pod nazivom  „EU advocacy meeting“, koji je održan u  23. i 24. juna 2015. u Beogradu. Ovaj sastanak je organizovan od strane švedske organizacije Kvinna till Kvinna – kancelarija u Beogradu. Ova organizacija unazad dvije decenije podržava rad organizacija civilnog društva, koje se bave ženskim pravima u regionu. Na sastanku prisustvovale su predstavnice organizacija iz Albanije, Makedonije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Tema sastanka je bila uloga civilnog društva u procesu pristupanja Evropskoj Uniji, te strategije, politike i alati za zagovaranje kada je riječ o ženskim pravima. Predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka, Gorica Ivić,  kroz prezentaciju je predstavila rad ove Fondacije koji se odnosi na aktivnosti na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i Briselskom nivou kada je u pitanju zagovaranje prema Evropskoj Uniji, a vezano za specifična pitanja rodno zasnovanog nasilja, ženskih ljudskih prava, političkog učešća žena i prava djevojaka.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close