9-11/06/2015, Beč
WAVE SASTANAK

9-11/06/2015, Beč
WAVE SASTANAK
Predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka Amela Bašić Tomić je prisustvovala WAVE CoCo sastanku evropske mreže žena protiv nasilja koji je održan u periodu 9-11. juna u Beču. Sastanku su prisustvovale predstavnice organizacija iz 36 evropskih zemalja.

U toku rada su identifikovane promjene i izazovi u svim državama u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem nasilja u porodici. Sve predstavnice se dobile uvid u plan aktivnosti WAVE mreže za 2015. godinu.
Posebno je istaknuta Istambulska konvencija koja ukazuje na znаčаj formiranja usluga i podrške za usluge namijenjene ženama koje su preživjele nаsilje. WAVE istrаživаčki projekti, kаo što je godišnji WAVE izveštаj o nаpretku i nazadovanju zemalja u ovoj oblаsti, nаglаšava nedostаtаk službi za podršku ženama koje su preživele nasilje, kаo što su Sigurne kuće, SOS telefoni i Sаvjetovаlištа za žene u Evropi.
Predstavnica Fondacije Udružene žene Banja Luka Amela Bašić Tomić je prisustvovala WAVE CoCo sastanku evropske mreže žena protiv nasilja koji je održan u periodu 9-11. juna u Beču. Sastanku su prisustvovale predstavnice organizacija iz 36 evropskih zemalja.

U toku rada su identifikovane promjene i izazovi u svim državama u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem nasilja u porodici. Sve predstavnice se dobile uvid u plan aktivnosti WAVE mreže za 2015. godinu. P
osebno je istaknuta Istambulska konvencija koja ukazuje na znаčаj formiranja usluga i podrške za usluge namijenjene ženama koje su preživjele nаsilje. WAVE istrаživаčki projekti, kаo što je godišnji WAVE izveštаj o nаpretku i nazadovanju zemalja u ovoj oblаsti, nаglаšava nedostаtаk službi za podršku ženama koje su preživele nasilje, kаo što su Sigurne kuće, SOS telefoni i Sаvjetovаlištа za žene u Evropi.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close