19/02/2015, Banja Luka
SASTANAK

19/02/2015, Banja Luka
SASTANAK
U četvrtak, 19.02.2015. godine predstavnice Fondacije Fondacija Udružene žene Nada Golubović i Amela Bašić Tomić su prisustvovale sastanku sa predstavnicama Doma zdravlja, Todorović dr Nevenom, pomoćnicom direktorice za medicinske poslove, Lazić Bosiljkom, pomoćnicom direktorice za ekonomske poslove i Milanom Lukač, pomoćnicom direktorice za pravne poslove u vezi pružanja usluga iz oblasti zdravstvene zaštite za žene i djecu koje borave u Sigurnoj kući u Banjaluci, skloništu za žrtve nasilja u porodici.
U četvrtak, 19.02.2015. godine predstavnice Fondacije Fondacija Udružene žene Nada Golubović i Amela Bašić Tomić su prisustvovale sastanku sa predstavnicama Doma zdravlja, Todorović dr Nevenom, pomoćnicom direktorice za medicinske poslove, Lazić Bosiljkom, pomoćnicom direktorice za ekonomske poslove i Milanom Lukač, pomoćnicom direktorice za pravne poslove u vezi pružanja usluga iz oblasti zdravstvene zaštite za žene i djecu koje borave u Sigurnoj kući u Banjaluci, skloništu za žrtve nasilja u porodici.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close